Priser


Pris for tegningsrettighet inkl tilpasning (valgfri leverandør/byggmester): kr 25.000,- inkl mva.

Tillegg for rammesøknad (valgfri leverandør/byggmester): kr 75.000,- inkl mva.

Tillegg for arbeidstegninger (valgfri leverandør/byggmester): kr 75.000,- inkl mva.

Pakkepris (arkitektur, arbeidstegninger og rammesøknad, -valgfri leverandør/byggmester): kr 150.000,- inkl mva

 

Arbeidstegninger inkluderer byggetegninger, stenderplan, sperreplan, konstruksjonssnitt, detaljer (vegg/tak, hjørner, vindu/dør) og 3D-modell av trekonstruksjoner. Rammesøknad inkluderer vektorkart.

 

Nøkkelferdige priser refererer til innflyttingsklar leveranse fra SHD og Nøkkelhus AS.

Alle modellene kan leveres som råbygg fra ca kr 15.000,- per m² BRA inkl mva av SHD

 

I tillegg til nøkkelferdige priser kommer utgifter til losji i byggeperioden, snørydding, avfallshåndtering, byggesøknad, byggestrøm, oppmåling, offentlige avgifter og grunnarbeid inkl skyting, masseutskifting, plate/støp samt anleggelse av vei/vann/strøm og telekabel. Disse utgiftene vil variere, men det er vanlig å estimere denne kostnaden til ca kr 750.000,-.

Basert på dette vil antatt totalpris for hus bli nøkkelferdig pris + tomt + ca kr 750.000,-.

 

Vi forbeholder oss rett til å bruke alle publiserte fotografier av våre oppførte bygg i markedsføring av oss. Det tas forbehold om prisendringer.

Alt innhold er opphavsbeskyttet, jfr åndsverkloven.

© Copyright Ferdighus1 | Nettløsning fra Maksimer